Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Pro rychlejší vyřízení můžete formulář zaslat také ofocený nebo nascenovaný emailem na info@trendy-style.cz

 

 

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
vždy prosím přiložte do balíčku a ten následně doručte na adresu: trendy style, sokolovská 358, 747 33 Oldřišov

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název zboží: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Číslo objednávky: ________________________________________________________________________

Datum objednání: ________________________________________________________________________

Datum obdržení: ________________________________________________________________________

Cena zboží: ________________________________________________________________________

Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Číslo účtu pro
vráceni platby: ________________________________________________________________________

Místo a datum ________________________________________________________________________


 

 

______________________________________________
Podpis spotřebitele