Nepřevzetí dobírky

 UPOZORNĚNÍ – NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

 • Porušení smluvní povinnosti (§ 2913 OZ)

(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

(2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

 • Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!

 • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.

 • Kupující odesláním objednávky uzavírá kupní smlouvu, která je závazná nejen pro prodávajícího, ale také pro kupujícího.

 • Prodávající se zavazuje zboží dodat, a kupující (koncový zákazník) se zavazuje zboží převzít a zaplatit. Prodejce svou povinnost splní okamžikem předání zásilky k poštovní přepravě či na místo osobního odběru.

 • O odeslání balíčku je kupující informován emailem a také (uvede-li své telefonní číslo a email při uzavírání kupní smlouvy) obdrží informace od přepravce..

 • Pokud si zásilku  kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto vzniká prodejci. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na zaslání balíku.

 • Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, bude zaslána výzva emailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností do 14-ti dnů. Pokud nedojde k uhrazení, předáme dlužnou částku právní kanceláři k vymáhání.

 • Upozorňujeme, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.

 • Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhoví mu prodávající po zaplacení částky předem na náš účet zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné

 • Prodejce  si vyhrazuje právo neakceptovat v budoucnu další objednávky těchto zákazníků. V případě uhrazení dlužné částky bude zákazník z tohoto seznamu vymazán. 

 • Kupující bude zveřejněn v našem seznamu Nespolehlivých zákazníků a následně na portálu http://www.nespolehlivizakaznici.cz/

 • Upozorňujeme, že je výhodnější stornovat objednávku před odesláním zásilky.