Vrácení zboží a výměna

 

 

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

Vrácení zboží bez udání důvodu

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 kalendářních dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, avšak náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné použít Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE  (to ovšem není nutnou podmínkou). Tento formulář je možno vyplnit a odeslat nebo vytisknout a zaslat opatřený podpisem v písemné formě. Zákazník doručí vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení) včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, které prodávající nabízí, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Kupní cenu však nelze vrátit dříve, než obdržíme vrácené zboží (popřípadě doklad o jejím odeslání). Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Dle § 1837 nelze vrátit zboží, u kterého došlo k porušení hygienického obalu.

 

Výměna zboží

V případě objednání nevyhovujícího zboží (velikost, barevné provedení atd.) je možné toto vyměnit za vhodné nebo jiné zboží se započtením hodnoty původního (nejedná se o reklamaci ani vrácení zboží podle § 1829 občanského zákoníku). V tomto případě hradí náklady spojené s vrácením zboží kupující a náklady spojené s opětovným zasláním hradí prodávající. U vyměněného zboží tedy není účtováno zpětné dopravné ke kupujícímu. Podmínkou výměny zboží je stejná, příp. vyšší hodnota (kupující předem doplatí) nově požadovaného zboží a zaslání původního zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu v původním obalu. V případě, že došlo k pochybení ze strany prodávajícího, který omylem zaslal jiné než objednané zboží (záměna), veškeré náklady spojené s výměnou zboží hradí prodejce, případně nabídne kupujícímu slevu na výrobku.

Postup při výměně zboží

Kupující oznámí písemně tuto skutečnost a to následujícím způsobem:

  • na e-mailovou adresu provozovatele info@trendy-style.cz zašle detailní popis požadované výměny zboží.

 

Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován o dalším postupu.

 

Adresa pro vrácení zboží:

TRENDY STYLE - reklamace

Sokolovská 358, 747 33 Oldřišov